Prima pagina » Formare profesionala » Metodologie de inscriere

Metodologie de inscriere


Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 1200 de persoane din mediul urban din Regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru, Vest, Nord-Est şi Sud- Muntenia, din care:
• 1200 personal de conducere din intreprinderi in special din IMM-uri si microintreprinderi  ;
Grupul ţintă va fi distribuit în activităţile proiectului astfel:
• 1200 din care 650 femei  la cate 4 cursuri de formare profesională specifică, din care unul este obligatoriu- competente antreprenoriale ;
• 25 participanti la vizita de studiu – castigatorii in urma celor 10 concursuri (cate 2 pe regiune) : MANAGERUL, ANTREPRENOR SI MENTOR.

Criteriile de selecţie a grupului ţintă sunt următoarele:

1.  Potenţialul beneficiar se încadrează în grupul ţintă al proiectului:  personal de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi şi IMM-uri

2.  Potenţialul beneficiar a prezentat până la data stabilită de responsabilii de recrutarea, înscrierea şi selecţia grupului ţintă toate formularele de înscriere, aferente grupului ţintă:         
                a) Actul de identitate, în original şi în copie;
                b) Certificat nastere 
                c) Ultima diploma de studii eliberata în condiţiile legii, în original şi în copie;
               d) Apartenenţa la grupul ţintă –personal de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi si IMM -uri - este  necesara o adeverinţă eliberată de angajator din care sa rezulte calitatea de persoana de conducere in întreprinderea respectiva.
                e) Declaraţia persoanelor din grupul ţinta că sunt de acord cu utilizarea si publicarea datelor personale; (declaratia privind prelucrarea datelor personale ) – tipizat 
                 f) Formular înregistrare a grupului ţintă (semnat si datat)
                g) Chestionar de înscriere – tipizat;
                h) Formular autoevaluare – tipizat
                 i) Fisa interviu –tipizat

3. Toate formularele de înscriere, precizate mai sus, sunt complete şi corect completate:     
                                           
4.  Documentele prezentate de grupul ţintă sunt relevante pentru a susţine motivaţia participării la activităţile proiectului:                   
a) Actul de identitate:- este valabil în momentul înscrierii;                        
b)  actele de studii sunt valabile şi permit accesul la programele de formare profesională; 

5.  Toate persoanele care doresc sa se inscrie in program trebuie sa aiba domiciliul legal- stabil sau viza de flotant intr-una din regiunile de implementare
 Cele 5 regiuni in care se desfasoara proiectul sunt urmatoarele:

                 Regiunea Bucuresti-Ilfov: cuprinde Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov
                 Regiunea Sud-Muntenia; cuprinde judetele Arges, Calarasi, Prahova
                 Regiunea Vest: cuprinde judetele Timis , Arad
                 Regiunea Centru : cuprinde judetele Brasov, Sibiu
                 Regiunea Nord-Est: cuprinde judetele Iasi , Neamt, Suceava

Fiecare participant sa urmeze patru cursuri din cadrul proiectului, din care obligatoriu “Competente antreprenoriale - Managerul in armura” si la alegere inca 3 cursuri FPC din urmatoarele:

                TEHNICI DE VANZARE
                MANAGEMENTUL PROIECTULUI
                TEHNICI DE NEGOCIERE
                MANAGEMENT FINANCIAR PENTRU ANTREPRENORI
                MARKETING PENTRU ANTREPRENORI
                MANAGEMENTUL PROCESELOR AFACERII

!!! Neîndeplinirea uneia din criteriile menţionate mai sus atrage implicit respingerea potenţialului beneficiar.

6. Se aplică principiul “Primul venit, primul servit”:                                
Persoanele, care se înscriu primele şi îndeplinesc criteriile de mai sus, au prioritate în procesul de selecţie.

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării si se realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.
De asemenea se adresează personalului de conducere de pe toate nivelurile manageriale din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri, cu urmatoarele exceptii :
- angajatii din sistemul de educatie, care reprezintă grup țintă în cadrul domeniului major de interventie 1.3 („Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesională”) al POSDRU;
- angajatii din administratia publică, care reprezintă grup țintă în cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative. 

Vizitatori: 67143
MASS MEDIA

Acest kit vi-l dedicam dvs, jurnalistilor si celorlalti reprezentanti mass media, parteneriii nostri in comunicarea cu publicul larg.


DOCUMENTE

In aceasta sectiune veti gasi documentele necesare inscrierii la cursuri.