Prima pagina » Activitati » Studii de piata

Studii de piata


Activitatea A.3. din cadrul proiectului presupune identificarea nevoilor de formare în domeniul antreprenorial al membrilor grupului țintă şi a oportunităților antreprenoriale specifice celor 5 regiuni de dezvoltare. Activitatea a fost implementată prin   realizarea unei cercetări de piață în două etape de proiectare, combinând studiul calitativ cu cel cantitativ.

Studiul calitativ a vizat realizarea unui număr de 6 sesiuni de focus-grup în 6 din localităţile ce aparţin regiunilor vizate de proiect, în cursul lunilor aprilie şi mai 2011. Grupul ţintă al proiectului (beneficiarii) au fost managerii, întreprinzătorii precum şi angajaţii din IMM-uri, cu preponderenţă aceia ce au în plan deschiderea unei afaceri, din cele 5 regiuni de dezvoltare ale ţării. Orasele in care au avut loc cele 6 focus-grupuri sunt: Arad, Braşov, Bucureşti, Iaşi, Piteşti şi Timişoara.
Succesul unei afaceri în ţara noastră, în opinia respondenţilor, depinde în primul rând de starea economiei naţionale, dar şi de nivelul de experienţă şi educaţie al managerilor, sau patronilor de IMM-uri.
Nevoile de formare sunt cu precădere îndreptate spre acele abilităţi de conducere, relaţionare şi control (managementul resurselor, inclusiv cele umane şi timpul, comunicarea şi negocierea, leadership, luarea deciziilor, conducerea echipelor), dar şi către funcţiuni ale firmei: marketing, vânzări, managementul producţiei, al calităţii, controlul costurilor şi al preţurilor.
Pe baza rezultatelor studiului calitativ au rezultat cateva concluzii importante:
• furnizori privaţi de programe de formare sunt preferaţi de către manageri, indiferent dacă acestea sunt oferite gratuit sau nu, iar existenţa unei colaborări cu Uniunea Europeană reprezintă un avantaj şi oferă mai multă credibilitate (atât instituţiei formatoare cât şi cursului de formare);
• locaţia preferată pentru un program de formare este fie în cadrul companiei, fie într-o locaţie centrală;
• managerii preferă să beneficieze de formare la cerere, în funcţie de nevoile lor specifice;
• se doreşte îmbunătăţirea accesului la cursuri de formare prin oferirea de subvenţii şi o mai bună informare;
• dezvoltarea spiritul antreprenorial este, de asemenea, privită ca o prioritate pentru mediul de afaceri românesc.


Rezultatele studiului cantitativ, realizat pe 2171 de respondenti, repartizati in cele 5 regiuni ale proiectului, indică faptul că antreprenorii şi managerii chestionați apreciază în foarte mare măsură importanța tuturor seturilor de abilități examinate, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor.
Rezultatele studiului cantitativ indică faptul că antreprenorii şi managerii chestionați apreciază în foarte mare măsură importanța tuturor seturilor de abilități examinate, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor.
Percepțiile sunt puternic influențate de poziția în firmă şi, implicit, de responsabilitățile încredințate sau auto‐asumate. Este destul de evident, pe de o parte, că un manager sau un şef de departament nu împărtăşeşte aceleaşi probleme, dificultăți sau griji cu proprietarul sau administratorul firmei. Pe de altă parte, proprietarul nu reuşeşte – dacă a încercat – să conştientizeze că este nevoie să plaseze nevoile de dezvoltare a abilităților antreprenoriale sau manageriale la scara întregii firme şi nu doar a poziției sale în cadrul firmei.
Studiile efectuate au scos in evidenta: 

    - la nivelul întregii cercetări, repondenții consideră c㸠în cea mai mare măsură, au nevoie să îşi îmbunătățească abilitățile de cunoaştere şi aplicare a sistemelor de management al calității, cele care privesc managementul proiectelor, activitatea de marketing şi gestiunea resurselor umane.
   - Antreprenorii si managerii chestionati considera ca prioritatile de dezvoltare abilitatilor ar trebui sa fie axate pe:
                            o Abilitatile de luare a deciziilor
                            o Abilitatile de rezolvare a problemelor
                            o Abilitatile de conducere
                            o Marketingul si vanzarile
                            o Activitate financiara si de control

 
                                            o prioritatile de formare ale respondentilor pe domenii de abilitati sunt: 
Domeniu de abilitati prioritate1 prioritate2 prioritate3 NS/NR
Abilitati de conducere  1098 548  237  288 
 Managementul timpului & Organizare individuala  793 717  370  291 
 Abilitati de rezolvare a problemelor  1100 573  248  250 
 Abilitati de luare a deciziilor  1137 589  201  244 
 Conducerea eficace a sedintelor  423 686  557  505 
 Marketing si vanzari  1000 575  303  293 
 Activitatea financiara si de control  847 669  344  311 
 Managementul productiei  727 492  408  544 
 Sisteme de Management al calitatii  662 607  438  464 
 Inovare si tehnologii  463 629  544  535 
 Tehnologia informatiei & Internet  489 669  584  429 
 Legislatie si impozitare  715 702  433  321 
 Resurse umane & Organizare  704 797  315  355 

  -
 
Vizitatori: 67143
MASS MEDIA

Acest kit vi-l dedicam dvs, jurnalistilor si celorlalti reprezentanti mass media, parteneriii nostri in comunicarea cu publicul larg.


DOCUMENTE

In aceasta sectiune veti gasi documentele necesare inscrierii la cursuri.